Дарители

Дарители Физически лица

Име на дарителяДарение в лева

Сузана Клинчарова 

1000

сем. Атанасови

   20

сем. Славчеви     

   30

Мария Самарева

 150

Анонимен дарител

2000

Вера Георгиева

 975.50 (500 EUR)

Биляна Василиева

 100

Екатерина Томовска-Георгиева

 111.11

Дарители Юридически лица

Име на дарителяДарение в лева

Фондация "Аполония"

1000

"Фолклорика" ЕООД

 790

Събрани Дарения през DMS - платформата за набиране на средства в подкрепа на хора, организации и институции и единен дарителски номер 17 777 DMS ARFA