Посланици

Каузата "Нова арфа за нашето училище" ни свърза с много от бившите възпитаници от класа по арфа на г-жа Кохар Андонян. Тук от първо лице ще научите за успешните истории на тези талантливи български арфистки, които са посланици на нашата кауза по света.

Диана Пандова

Лидия Станкулова

Томина Първанова

Мария Камбурова

Дина Хамад

Цветелина Ликова

Диана Тодорова

Христина Сергиева