Доброволци

Кампанията "Нова арфа за нашето училище" е видима, и възможна благодарение на доброволческия труд на:

ИмеДейност

Атанас Карашенски                                                                       

Уеб дизайн, хостинг и консултиране на кампанията

Алексей Христов                          

Комуникация и логистика

Анета Йовева                                

Превод на английски език

Биляна Василиева                       

Компютърен дизайн и комуникация

Десислава Тодорова 

Комуникация
Дияна Добрева-Христова Организация, координация, администриране, комуникация и уеб-съдържание

Зорница Стефанова                               

Превод на английски език

Иван Иванов

Видео заснемане

Камелия Величкова                    

Дизайн на рекламни материали и комуникация

Кохар Андонян                              

Комуникация и организация

Климентина Неделчева           

Видео заснемане и монтаж

Лили Стоева                                   

Комуникация и организация

Магдалена Дамянова                

Фотография

Милена Вълнарова                     

Дизайн на рекламни материали

Мария Самарева                          

Комуникация

Надя Божилова                             

Комуникация

Пенко Лазаров                               

Логистика

Екип на студенти-доброволци от НБУ-София под ръководството на доц. д-р Кристиян Постаджиян и гл.ас. д-р Деси Данкова         

Комуникация и развитие на кампанията